автовишкиавтовишка

Автовишки STAIGER BG

(ЩАЙГЕР БГ ЕООД) е новорегистрирано през 2007 г. в България дружество от екип с богат опит в сферата на услугите и продажбите на автомобилния пазар. Основна цел на ЩАЙГЕР БГ EООД е активното и качествено извършване на дейности и услуги за цялата страна с автовишки и платформи с различна височина. Разполагаме с добре обучен и квалифициран персонал от оператори и монтажисти, притежаващи необходимите удостоверения за правоспособност. Предлаганите от нас услуги включват:

-отдаване под наем на автовишки, самохдни вишки, ножични платформи
-превоз на тежки и извънгабаритни товари

-продажба на употребявани и нови автовишки и платформи

Всички машини и съоръжения, с които оперираме, притежават пълна техническа документация и отговарят на изискванията на Инспекцията за държавен технически надзор.